My Area, My Circle

My Area, My Circle

In alle hectiek van het begin van de Coronalismes was de eigen perimeter king. De precieze afmeting van je cirkel verschilde per land, van een meter tot 6 foot, alsof het dat virus iets kon schelen dat we metrisch denken. Bij ons werd het anderhalf. Om dan een groepsgesprek te hebben zou je de volgende cirkel krijgen

Rond de cirkel kunnen zes mensen zitten die ook 1.5 meter van elkaar verwijderd zitten

Previous post Circumnavigation of Luxembourg 6x60km:360
Next post Egoland Sticker