Ring achter Marconi

Ring achter Marconi

Op het grote veld achter Marconi heb ik samen met Stang een ring van Sedum gemaakt, dat zijn van die vettige plantjes die op daken leven.
Het veld achter Marconi is een vrijplaats voor allerlei groene clubjes waar ik me tussen gewurmt heb, ik heb er ge-wildsnoeit voor Re-Place.


Allereerst hebben we op het dorre zanderige spooremplacement een rondje uitgegraven en voorzien van vette klei-aarde daarbovenop hebben we sedummatten uitgerold. Door deze ingreep is het biotoop op deze specifieke plek volledig veranderd van een zanderige kurkdroge woestijn naar een vochtige vruchtbare aarde.

Ik veronderstel dat deze grondige verandering zich nog heel lang anders gaat ontwikkelen dan de rest van het gebied, andere planten en beestjes zullen hier aarden. Wordt vervolgt…

3 weken later, het leeft nog 🙂
Previous post ietsen
Next post Retrofit Media Player in CRT via Scart